Son Dakika Haberler

Yeni seçmeli ders sistemi daha fazla öğretmeni işsiz bırakacak.Mahiye Morgül

Yeni seçmeli ders sistemi daha fazla öğretmeni işsiz bırakacak.Mahiye Morgül
Okunma : 91 views Yorum Yap

mmorAydın’dan mektup gönderen müzik öğretmeni meslektaşım yeni ders programında 5.sınıf müzik dersinin fiilen kalktığını bildirdi:
“Bu seneki Haftalık Ders Dağılım programındaki açıklamaların 6. maddesine dayanılarak, artık Müzik, Resim ve Beden Eğitimi dersleri 5. sınıflarda okutulmayabilecek.
HAFTALIK DERS DAĞILIMI ÇİZELGESİ
MADDE: 6
Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir.
Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre
öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.”
 
Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma (2005) kitabımı okuyanlar bilir, derslerin parçalanarak piyasaya atılacağını belgesiyle yazdım. Bu işle görevli Amerikan eğitim şirketi SPAN, YÖK Dünya Bankası binasından eğitimin yeni küreselci sisteme geçirilme işlerini kotarırken birileri de MEB içerisinde onlara yardım ediyordu, ilgili yönetmelik değişiklikleri yapıyorlar, Ankara’da pilot okullarında uygulama yapıyorlardı. 2004’de pilot okulların birinde masa üstüne düşmüş bir belge dikkatimizi çekti. Belgede İlköğretim Okullarında şimdiki dersler, Talim Terbiye’nin önerisi ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün önerisi seçiliyordu. Öneriler sanki bizdenmiş gibi gösteriliyor, oysa tamamen Amerikan ders sistemidir.
 
Amerika’da bu eğitim sistemini 1983’de başlatan SPAN Eğitim Danışmanlık ve Ders Materyalleri Hazırlama Şirketi, bunu bütün dünyaya yaymak üzere küresel çetelerin kurduğu şirketti. Müzik dersini birlikte şarkılar marşlar türküler söyleyerek yapılan ders olmaktan çıkartıp sadece çalgı öğrenmek olarak getiriyor ve bu nedenle dersin adını listede Enstrüman olarak görüyoruz.  Resim ve Beden eğitimini de kendi içinde alanlara bölüyor, Din Kültürü dersini de Kültürel Değerler / Halk Bilimi adıyla kendi içinde defalarca parçalanabilir hale getiriyor.
 
Listeye bakmak onu anlamaya yetmiyor. Amerikan-İngiliz okul sistemini bilmek gerekiyor. Daha önce Talim Terbiye’den okullara gönderilen Tebliğler Dergisinde ne duyurular yapılmış bilmek gerekiyor. Her bir değişiklik mesleğimizi adım adım yok etmek üzere sinsice getirildi, ta başından çok yazdım çizdim. Şimdi o çizelgeyi yeniden yayınlamalıyım; gençler bu noktaya nasıl geldik bilmiyor.
 
Çizelgenin en altından başlayarak okuyalım:
A GRUBU: Zorunlu Dersler
B GRUBU: Ana Seçmeli Dersler
C GRUBU: Seçmeli Dersler
 
Siyah görünen kutular fotokopide kararmış olan gri renkli alanlardır, içinde kaç ders saati olacağı yazar. Çok önemli değil. Toplam 30 saat edecek şekilde kaç ders görebilir bir çocuk, sorun burada. A Grubundan zorunlu ana dersleri toplam 18-20 saat alacak, geri kalan 12 saati dilediği derslerden tamamlayabilecek, isterse Yabacı Dil için 40 saate kadar ders alabilecek…
 
Her okulda program başka olur, bir daha eğitimde birlik aramayın. Kimi F tipi özel okullar buna geçti. Örneğin Ankara’daki bir okulda öğrenciler birlikte müzik dersi yapmıyor, müzik dersi geldiğinde her çocuk kendi seçtiği çalgıyı (piyano, keman, vb) öğrenmeye bir başka öğretmenle çalışmaya gidiyor. Okul bu dersleri verdiği için reklam yapıyor. Sözleşmeli çalgı öğretmenleri var. Ama birlikte şarkı söylemek filen yasak, yani İstiklâl Marşını öğreten ders yok.
 
Yukarıda Madde 6’da belirtilen Yabancı Dil uygulaması, 5. sınıfta seviye gruplarına göre ayrı sınıflar oluşturmayı getirecek. Bu sene İstanbul’da bir özel okulda 5.sınıfa başlayan tanıdığıma, internet üzerinden İngilizce seviye belirleme soruları gönderildi. Yani, Zorunlu Dersler dışında çocuklar birbiriyle aynı sınıfta olamayacaklar. Çocukları ve dersleri parçalama, defalarca parçalamaya (atomize etmeye) götürülüyor. Nerede buna dur diyeceğini veli bilmiyor, öğretmen de bilmiyor, çünkü baştan beri nelerle karşılaşacakları kendilerinden saklandı. Emperyalizm yalan söylemeden ve gerçeği gizlemeden hedefine ulaşamaz, bu bir savaş, hemde Ortaçağ’ı geri getirme savaşıdır.
 
Belgeyi yeniden veriyorum. Biraz daha içiniz kararsın diye değil, aklınızı başınıza toplayın, herkes bu yangında zarar görecek, nerede durdurabiliriz, buna akıl vermeniz için.
*1995 GATS Sözleşmesi iptal edilmeli,
*SPAN Danışmanları kovulmalı,
*TÜBİTAK Eğitimde İşbirliği protokolü kaldırılmalı,
*Mesleki Yeterlilik Kurumu yasasıyla (5544) birlikte kaldırılmalı,
*BASEL-3 Protokolü iptal edilmelidir
*AKP hükümetinin 10 yıldan beri eğitimle ilgili getirdiği bütün kararnameler ve hükümler, başta Milli Eğitimin amacını değiştiren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kaldırılmalıdır.
*Nabi Avcı, Küresel Ortaçağa geçtiğimizi, Fransız devrimiyle gelen bu okulların artık kalkması gerektiğini halka duyururken Amerikan danışmanlarının kaldığı Mariott otelden değil, Atatürk Lisesinin bahçesinden konuşmalıdır.
Küresel Köleci Eğitim sistemine halka çaktırmadan böyle geçirildik.
Çizelgede 3+5 görüyorsunuz. Bunu 4+4 yapmak zorunda kaldılar, asıl niyetleri çizelgedekiydi. Fakat okuma yazma öğrenimini zorlaştırarak 4.sınıftaki çocuğu bile 3.sınıf seviyesine indirdiler. Bu çizelgeye varmaları için 8 yıllık kesintisiz eğitime geçiş tuzaklarını da bize darbe diye yutturduklarını bir kenara not edin.
2005’de Hüseyin Çelik “Milli Eğitime yenilik getiriyoruz, 13 başlık 29 kriter belirledik, bir grupla çalışıyoruz, desantralizasyona (merkezimizi lağvetmeye) hazırlanıyoruz” dedi. İşte 8 yılda varılan sonuç, merkez bitti, özel okula kaçmamış veli kaldıysa onları da ders başına piyasaya atacaklar, öğretmenleri de piyasada çalışmaya zorlayacaklar.
Bu çizelgeyi yürürlükten kaldırmak için Fransız devrimi mi gerekir, Mustafa Kemal devrimi mi gerekir, artık nasıl derseniz…
 
20.9.2013
Mahiye Morgül
www.mahiye.net