Son Dakika Haberler

Siyasette Yeni Kadınlar Var!! Mustafa Balcı

Siyasette Yeni Kadınlar Var!! Mustafa Balcı
Okunma : 166 views Yorum Yap
kırmızısemsiye
Rüzgarının Peşinden Gittt…

Yaşamı, yeniden, kendi çağlarında, sorunları ile birlikte çözüme kavuşturan, bölgesel mücadele veren kadınlardan söz ediyorum!

Tarih 2014 bölgesel kadınların mücadelesi!!

KIZMAYIN…..

Tarihe dönün ve gerçeklerle yüzleşin…

KADININ DOSTU KADINLAR

******

“Kadınların insan hakları”

Kadınlar, Siyasetin soğuk yüzünü ısıtan ve ülkelerinin siyasetinde her zaman söz sahibi olmuşlardır!

Maalesef modern tarih bilinci kadınların mücadelelerine yeni bir ad takmış ve Feminist mücadele demiştir.

Feminist teorinin de ortaya çıkışının bu yüzyıla tarihlenmesi bir rastlantı değil.

****

1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ndeki “insan” kavramının aslında “erkek” anlamına geldiğinin farkına varan kadınlar, bunun kendilerini de kapsaması için mücadele ettiler. Örneğin, Fransa’da “Olympe de Gouges” daha 1791’de, Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni yayınladı.

“1793 yılında Olympe de Gouges giyotine mahkum edildiğinde, kararı veren “Devrimci Mahkeme”nin idam gerekçesi, başka söze gerek bırakmayacak kadar açıktı, Olympe de Gouges “kendi cinsine yaraşmayacak şekilde politikayla ilgilendiği için ve ölümü diğer kadınlara ibret olsun diye” mahkum edilmişti!”

“Ondan bir yüzyıl önce, İngiltere’de, Mary Astell, “Eğer bütün insanlar doğuştan özgürse, nasıl oluyor da bütün kadınlar köle doğuyor? Çünkü kadınlar, erkeklerin tutarsız, belirsiz, bilinmeyen, keyfi iradelerine tabi olduklarına göre, bu, Kölelik Durumu değil de nedir?” diye isyan ediyordu.

KOCALARIN İLAHİ HAKLARI

Yüzyılın önemli kadın düşünürü ve ilk feministlerden Mary Wollstonecraft ise, modern dünyanın zorbalıktan arınabilmesi için yalnızca, “kralların ilahi hakları”na değil, “kocaların ilahi hakları”na da karşı çıkmak gerektiğini söylüyordu.”

Şurasını iyi bilmek gerekir ki, ne erkekler kadınlara hizmetkar ne de kadınlar erkeklere cariye olmak için yaratılmıştır… El ayak, göz akıl gibi vasıtalarda bizim erkeklerden ne farkımız var? Biz de insan değil miyiz?” (1868’de yayına başlayan Terakki gazetesinde yazan Rabia hanım)”

HADİ LİBERALİZME DÖNELİM

“ liberal geleneğin en iyi temsilcilerinden biri olan John Stuart Mill, “Doğal olmayanın yalnızca alışılmış olmayan anlamına geldiği, alışılmış olan herşeyin de doğal gözüktüğü bir gerçektir. Kadınların erkeklere bağımlı olması evrensel bir gelenek olunca da, bu gelenekten herhangi bir uzaklaşmanın doğaya aykırı gibi gözükmesinden daha doğal bir şey olamaz” derken özel/kamusal alan ayrımının cinsiyetçi niteliğinin “doğa”ya gönderme yapılarak meşrulaştırılmasına karşı çıkmaktaydı.””

Sosyalist kadınlardan” Clara (Eissner) Zetkin, 5 Temmuz 1857”” Rosa Luxemburg  5 Mart 1871 , Polonya doğumlu Alman marksist politika teorisyeni, filozof ve devrimci kadınların gerçeğini hayatınıza sokmadan yaşayamazsınız!

Siyasette kadın farklı bir yapıdan gelmekte ve kavramsal değişikliğe, eşitliği katarak mücadele yanında, yaşamsal haklarını da eşit bir şekilde kullanmalıdır.

Birçoklarını günümüze kadar sıralayabiliriz.

Türkiye’de kadınların sorunu okumamaktır!

Gerçekleri ve geçmişlerini bilmedikleridir, her birinin hayatını okuduklarında verilmiş mücadelelerin kazanımlarını kabul edeceklerdir.

İşin astarı öyle değil!!!

OKUMAZLAR…

*****

Ya Okuyanlar!

Tarihini bilen kadınlar. Günümüz aydın kadınları!

Okumuşlar!!!

Kendini bilen kadınlar. Cesareti ve edilgenliği (Olumsuzluklara tepki gösteremeyen, buyruklara boyun eğen, girişken olmayan, pasif) olumlu aşan kadınlar,mücadeleyi farklı kılanlar ve yaşamını düzeltmek için, koşulları iyileştirmek isteyen, bu uğurda mücadele veren, kendilerini aşan ve devlet mücadelesine başlayan kadınlar….

*****

Siyaset kadınlar için her zaman yeni başlıyor!

Ataerkil bir toplum olan Türkiye toplumunda, Erkeğin yaptırım zorlukları ağır bastığı ve yaptırımını kaybeden sözüm ona erkeklerin yeniden kanunlar çıkararak, 21 yüz yılda kadınların kazanımlarını ele geçirmek için düzenlemiş oldukları, dinin yeniden yapılanması ardından eskiye dönüş ve din öncesi toplumlardaki yeniden yok oluş zamanlarına dönüşlerin kavramsal değişiklikleri ile yeniden yapılanmalar getirerek geriye dönüşü sergilemelerine!! “ meydan vermeyen çıkışları görenlerin mücadelesi”…

****

BABADOLU MU? ANADOLU MU?

Siyasette yeni kadınlar var!!

Erkeksi kadınlar, erkekleşmiş kadınlar! Başarıyı yakalamış hemcinslerine yükselme becerisi  göstermeyen kadınlar!!

Kadın gibi kadın siyasetçi kadınlar var!!

Kadına hak veren, yol gösteren, hakkını savunan, ezilmişliği, köleliği, esareti mücadele ve dik duruşları ile anlatabilen kadınlar var!!

Hemen yanı başınızda lider diyebileceğiniz kadınlar var!!

Sözünü esirgemeyen, mücadele eden, öğretilmişliği ve yetiştirilmişliği yerine getiren, seni yetiştiren kadınlar var!!

Analar var!

****

YAŞAMIN LİMANINDA DEMİRLİ KALMAYIN

Yaşamın gerçeklerinde ise farklı kadınlar var:

Yetenekleri müthiş, tuttuğunu koparan, kendini kenarda hapsetmiş, sadece yaşamının bir bölümünü toplum için harcayarak farklı katkı değer sunacak ve ülke yönetimine değer katacak kıyıda,köşede, unutulmuş değil, kendini frenleyen kadınlar var!!

İşe yarayacak olan!!!

 “Aç Yelkenleri, Rüzgar onları dolduracak, Sen açmazsan Rüzgar yelkenleri nasıl dolduracak”..

Yaşama Demirli kalmayın…

Mustafa Balcı